Płatność przebiegła pomyślnie
Jeszcze nie odebraliśmy wiadomości o opłaceniu uczestnictwa, oczekuj na e-mail potwierdzający Twoją płatność i uczestnictwo

Rządy prawa, wszystkich sprawa!

Gdańsk, 24 czerwca 2023 r.

Europejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy

III Kongres Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich to forum debaty przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych w Polsce. Gromadzi sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz przedstawicieli świata nauki i innych zawodów prawniczych.

Celem Kongresu jest dyskusja i odpowiedź na najważniejsze pytania związane z aktualną kondycją systemu wymiaru sprawiedliwości. Środowiska prawnicze od lat zwracają uwagę na zaległości i wydłużający się czas trwania spraw w sądach oraz archaiczny charakter polskiego sądownictwa. System nie odpowiada potrzebom obywateli; utrudnia działalność gospodarczą oraz komplikuje uporządkowanieróżnych ważnych spraw rodzinnych czy majątkowych.

Potrzebujemy uchwalenia ustaw, które odbudują systemowe gwarancje niezależności sądów i prokuratury oraz zaufanie społeczne do systemu wymiaru sprawiedliwości. Środowisko prawników wie co należy zrobić, aby naprawić tę sytuację – w myśl hasła przewodniego „Rządy prawa, wszystkich sprawa!”.

Na Kongresie zostaną zaprezentowane efekty prac organizacji pozarządowych oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej w 2017 r. Przedstawione zostaną rozwiązania, które mają pomóc zbudować nowoczesne i sprawne sądownictwo. Celami, które przyświecały pracom było przyspieszenie postępowań i szerszy dostęp obywateli do sądu, otwarcie sądów na obywateli, wzmocnienie zaufania do sądownictwa, cyfryzacja procedur sądowych oraz ochrona obywateli przed niepewnością co do ważności wyroku.

Rejestracja

Rejestracja od 29.05 od godziny 12:00

Dziękujemy za rejestrację, oby opłacić uczestnictwo przejdź do strony płatności klikając w link. Link wysłaliśmy także w mailu potwierdzającym rejestrację.
Bilet jest zarezerwowany przez 15 minut od rejestracji.
Dziękujemy za rejestrację, zapraszamy w dniu wydarzenia do oglądania transmisji on-line.

Agenda

09:30 - 10:30
Rozpoczęcie Kongresu
Otwarcie kongresu
 • wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika
 • wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego
 • wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystiana Markiewicza
 • wystąpienie Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” Katarzyny Kwiatkowskiej
 • Wystąpienia gości
 • wystąpienie Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego
 • wystąpienie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
 • wystąpienie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Koena Lenaertsa
 • wystąpienie prof. Margaret L. Satterthwaite, New York University School of Law
 • 10:30 - 12:00
  I Panel
  Wymiar sprawiedliwości A.D. 2023
  • Ograniczenia obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości
  • „Sprawy polskie” w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Bilans zmian dokonanych w ostatnich latach
  12:00 - 12:15
  Przerwa kawowa
  12:15 - 13:45
  II Panel
  Wymiar sprawiedliwości – sprawny, niezależny i obywatelski
  • Założenia zmian systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
  • Propozycje rozwiązań poprawiających dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości
  • Sprawność postępowania sądowego a gwarancja ochrony prawnej
  13:45 - 14:30
  Lunch
  14:30 - 16:00
  III Panel
  Jak przywrócić godność prawu?
  • Możliwości reformy wymiaru sprawiedliwości z perspektywy socjologicznej, politologicznej, ekonomicznej i prawnej
  • Propozycje rozwiązań zapewniających stabilność orzeczeń
  • Rekomendacje dla legislatorów i instytucji odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości
  16:00 - 16:15
  Przyjęcie uchwały III Kongresu Prawników Polskich, zakończenie

  Prelegenci

  Włodzimierz Chróścik

  Radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (od 2020), wiceprezes (2010-2016) oraz członek prezydium (od 2017) Krajowej Rady Radców Prawnych, dziekan (2013-2020) oraz wicedziekan (2010-2013, od 2020) Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001-2005 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2006 r. prowadzi kancelarię radców prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych. Współautor publikacji specjalistycznych z obszaru prawa spółek handlowych oraz etyki radcy prawnego.

  Przemysław Rosati

  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od marca 2021 r.). Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. W 2010 r. zdał egzamin adwokacki i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. Od 2017 r. pełnił funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, a w 2021 r. przewodniczył temu Porozumieniu. W styczniu 2022 r. został powołany do Rady Programowej kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od czerwca 2022 r. jest też członkiem Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Krystian Markiewicz

  Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach (od 2016 r.) dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naczelny Kwartalnika „Iustitia” oraz członek komitetu redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego. Od 2012 r. był stałym członkiem zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek komitetu sterującego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej od jej powstania.

  Jego zainteresowania naukowe obejmują postępowanie cywilne oraz szeroko rozumiany ustrój sądów powszechnych. Autor ponad 100 publikacji.

  Jako jeden z trzech sędziów na świecie otrzymał nagrodę „Judicial Independence Award”.

  Katarzyna Kwiatkowska

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej i odbyciu asesury, z dniem 01 sierpnia 1995r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga - Północ, z dniem na 01 października 2001r. - na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W dniu 01 grudnia 2004r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Początkowo wykonywała obowiązki służbowe w Wydziale II ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, zaś od 02 listopada 2006r. do 12 kwietnia 2016r. pełniła funkcję wizytatora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. W dniu 13 kwietnia 2016r. decyzją Prokuratora Generalnego zdegradowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie.

  W 2008r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, W 2013r. ukończyła studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Współzałożycielka Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. W okresie od stycznia 2017r. do 2021r. wiceprezes zarządu stowarzyszenia ds. organizacyjnych, od 2022r. - prezes zarządu tego stowarzyszenia.

  W 2022r. nagrodzona przez Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu „Laurem Humanitas” w kategorii „Odwaga”.

  Małgorzata Szuleka

  Sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC), adwokatka. W HFPC prowadzi działania w zakresie rzecznictwa międzynarodowego i badań m.in. w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE. Zajmuje się monitorowaniem stanu ochrony praworządności, niezależności sądów i sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

  Autorka licznych raportów i analiz poświęconych ochronie praworządności, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw podstawowych.

  Karolina Lewicka

  Dziennikarka polityczna Radia Tok FM, na którego antenie prowadzi program „Wywiad polityczny”. Współpracuje z portalem NaTemat.

  Wcześniej przez kilkanaście lat związana z TVP. Była reporterką sejmową i publicystką, relacjonowała wszystkie kampanie wyborcze. 

  Politolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykłada w Collegium Civitas.

  Interesuje się historią, marketingiem politycznym i teatrem.

  Włodzimierz Wróbel

  Profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Karnego UJ. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1991-2003 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, a następnie dyrektor Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W latach 2009 - 2010 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  W 2011 r. został powołany na stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

  Współautor i redaktor tzw. krakowskiego Komentarza do Kodeksu Karnego; autor prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa.

  Jerzy Zajadło

  Prawnik i filozof, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

  Autor ponad 500 opracowań naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego i konstytucyjnego oraz praw człowieka;

  Laureat nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną "Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych".

  Wojciech Popiołek

  Radca prawny, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPIA UŚ (do 2019 r.), autor stu kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa prywatnego międzynarodowego, członek sekcji śląskiej Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

  Jest członkiem komitetów redakcyjnych: „Rejent”; „Przegląd Prawa Handlowego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”, jest arbitrem kilku sądów polubownych, w tym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich.

  Członek Komitetu Zarządzającego UNIDROIT w latach 2015 – 2019, obecnie członek honorowy Komitetu. Przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej od jej powstania.

  Jacek Bilewicz

  Prokurator byłej Prokuratury Generalnej z blisko 30-letnim stażem w prokuraturze, od marca 2016 r. przymusowo przeniesiony na miejsce służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

  Od 2003 r. wykonywał obowiązki w Departamentach do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej i Krajowej, w latach 2012-2016 był Krajowym Korespondentem Europejskiej Sieci Sądowej, był także punktem kontaktowym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF oraz Międzyagencyjnej Sieci Odzyskiwania Mienia CARIN.

  Jeden z założycieli Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, aktualnie członek jego zarządu odpowiadający za kwestie współpracy stowarzyszenia z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tak krajowymi, jak i międzynarodowymi.

  Anna Wypych-Knieć

  Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, a od 2019 roku Przewodnicząca Zespołu ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia. Jest współautorką raportów „Obietnice a rzeczywistość. Statystki sądów rejonowych po pięciu latach reform 2015-2020” oraz „Sądownictwo w czasie COVID -19” z listopada 2021 roku. Brała udział w pracach Forum Konsumenckim przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

  Laureatka „Honorowej Odznaki IUSTITII” w 2022 roku.

  Katarzyna Gajda-Roszczynialska

  Prawniczka, sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Członkini zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, International Association of Procedural Law (IAPL), European Law Institute (ELI) z siedzibą w Wiedniu, Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, Stowarzyszenia Sędziów Iustitia oraz z – ca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego.

  Główne dziedziny zainteresowań naukowych to postępowanie cywilne, europejskie i międzynarodowe prawo procesowe cywilne, komparatystyka prawa procesowego cywilnego, wymiar sprawiedliwości, a także prawo ustrojowe.

  Marcin Walasik

  Sędzia, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego UAM, wykładowca na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

  Członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Brał udział w pracach zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.

  Andrzej Zwara

  W latach 2010-2016 pełnił funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a od 2021 roku członkiem Prezydium NRA i Prezesem Biblioteki Palestry. Był Prezesem Ośrodka Badawczego Adwokatury (w latach 2016 – 2021). W roku 2004 Naczelna Rada Adwokacka odznaczyła go odznaką Adwokatura Zasłużonym.

  Prowadzi wykłady dla adwokatów i aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej, jak również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów Podyplomowych: Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego. Był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

  Jednym z jego zainteresowań zawodowych jest filozofia prawa. Jest pasjonatem literatury, opery oraz malarstwa.

  Mariusz Krasoń

  Prokurator, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

  W prokuraturze od 1995 roku, w kwietniu 2016 uzyskał tytuł Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Inicjator uchwały krakowskich prokuratorów dotyczącej ich niezależności, za co został oddelegowany przez Prokuratora Krajowego do pracy w prokuraturze rejonowej.

  W okresie zatrudnienia w strukturze do zwalczania przestępczości zorganizowanej specjalizował się w prowadzeniu postępowań dotyczących zorganizowanych grup przestępczych trudniących się w wyłudzeniach podatku VAT, a także postępowaniach dotyczących przestępczości kryminalnej, korupcyjnej i urzędniczej.

  Wielokrotny członek organów samorządu prokuratorskiego, sędzia Sądu Dyscyplinarnego I instancji dla prokuratorów, prowadził zajęcia dla aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, uczestniczył w opracowaniu planów szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu przestępczości vatowskiej.

  W roku 2006 uzyskał nagrodę indywidualną Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego za przeprowadzenie śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatku VAT. Laureat nagrody Złotej Temidy w 2022 roku.

  Magdalena Witkowska

  Radca prawny, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

  Orzekała w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, a następnie w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Reprezentuje skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

  Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Wyróżniona przez Krajową Radę Radców Prawnych w konkursie "Kryształowe serce radcy prawnego" za działalność pro bono na rzecz praw kobiet.

  Reprezentuje Krajową Izbę Radców Prawnych w Komisjach Praw Człowieka, Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Inwigilacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Była Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych i członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Członkini Stowarzyszenia Prawników Europejskich (AEA-EAL) z siedzibą w Brukseli, gdzie pełni funkcję członka zarządu.

  Mirosław Wyrzykowski

  Prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1996-2001 prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 1995 profesor Institute Suisse de Droit Compare w Lozannie. Visiting profesor w Central European University w Budapeszcie.

  W latach 2001-2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od 2003 członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, któremu przewodniczył w latach 2011-2015. Członek Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Członek i wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwdziałania Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (2012-2017), a także członek Panelu 255 oceniającego kandydatów do sądów Unii Europejskiej (2016-2022).

  Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego i praw człowieka. Członek kolegiów redakcyjnych prawniczych czasopism polskich i zagranicznych.

  Piotr Prusinowski

  Asesor, a następnie sędzia, kolejno Sądu Rejonowego w Kętrzynie (od października 1996 r.), w Olsztynie (od października 1997 r.), Sądu Okręgowego w Olsztynie (od marca 2005 r.), Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (od września 2013 r.) i Sądu Najwyższego (od lutego 2016 r.).

  Od 1999 r. orzeka wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2 września 2021 r. powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Od kwietnia 2007 r. doktor nauk prawnych, a od listopada 2016 r. doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa (prawa pracy). Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 4 monografii.

  Tomasz Zalasiński

  Radca prawny, doktor nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor licznych publikacji dotyczących standardów państwa prawnego, kontroli konstytucyjności prawa, legislacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentuje wnioskodawców i skarżących przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest członkiem: Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Senackiego Zespołu do Spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa, Zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

  Od 2019 r. jest sędzią Trybunału Stanu.

  Sławomir Patyra

  Dr hab. nauk prawnych, konstytucjonalista i radca prawny. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS w Lublinie. Autor blisko stu publikacji naukowych oraz ponad osiemdziesięciu ekspertyz prawnych, sporządzanych m., in. dla Sejmu, Senatu, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

  Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Zespołu Doradców do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X Kadencji oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, a także Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Stały współpracownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych.

  Michał Wawrykiewicz

  Adwokat, współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS). Zaangażowany w obronę praworządności. Ekspert zespołów parlamentarnych, m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego, autor opinii dla BAS na temat ustaw dot. sądownictwa. Ekspert komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. Obrońca i pełnomocnik niezależnych sędziów i prokuratorów, przed TSUE, ETPCz i polskimi sądami. Komentator tematyki ustrojowej w mediach.

  Wraz z #WolnymiSądami nagrodzony m.in. nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej, nagrodą TOK FM im. Anny Laszuk, Europejską Nagrodą Obywatelską przyznaną przez Parlament Europejski oraz Rule of Law Award 2022 przez Union Internationale des Avocats.

  Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Współautor książki „Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce”.

  Ewa Kulik-Bielińska

  Dziennikarka, redaktorka, tłumaczka, działaczka polityczna i społeczna, menadżerka organizacji pozarządowych. Dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego. Zaangażowana w działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych, rozwoju aktywności obywatelskiej w Polsce i w Europie.

  W latach 2014-2017 przewodnicząca Europejskiego Centrum Fundacji (EFC) w Brukseli. Autorka artykułów, stanowisk i opinii o stanie społeczeństwa obywatelskiego. Laureatka nagrody Polculu i Ministra Edukacji za działalność społeczną w okresie solidarnościowego podziemia. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność w opozycji demokratycznej w latach 70-tych. Wyróżniona w 2014 roku przez kapitułę Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za zasługi na rzecz wolnej Polski. Laureatka Nagrody im. Pawła Włodkowica za występowania w obronie podstawowych wartości.

  Historia

  I Kongres Prawników Polskich odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach. Wzięło w nim udział 1500 przedstawicieli środowisk prawniczych. W wydarzeniu udział wzięli również m.in. Andrzej Dera minister w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, sędzia prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego oraz Kean Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości UE a także liczni posłowie i europosłowie.

  Podczas pierwszej edycji Kongresu Prawników Polskich dyskusja toczyła się wokół 3 głównych tematów: niezależnego sądu jako gwaranta praw i wolności obywatela, roli profesjonalnych pełnomocników w realizacji praw obywatelskich oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowego prawa człowieka.

  W uchwale zamykającej Kongres stwierdzono – Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. Uczestnicy zwrócili również uwagę, że celem reform powinno być zwiększenie efektywności oraz szybkości postępowań sądowych, a także dbałość o normy konstytucyjne prawa wspólnotowe obywateli.

  W tym celu powołana została Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, której zadaniem było opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu.

  Druga edycja Kongresu Prawników Polskich miała miejsce 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu. Tym razem liczni reprezentanci środowisk prawniczych pochylili się nad tematem niezależności sądów i prokuratury i prawem obywateli do sądu. W Poznaniu debatowano również na temat niezależności prawników oraz mowy nienawiści.

  Ochrona praw i wolności konstytucyjnych wymaga niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądownictwa, adwokatów, radców prawnych oraz samorządów zawodów zaufania publicznego, przy oczywistym poszanowaniu porządku konstytucyjnego Państwa.

  II Kongres Prawników Polskich domagał się wprowadzenia regulacji uwzględniających poniższe postulaty:

  1. Samozarządzanie sędziów wraz z Krajową Radą Sądownictwa zamiast nadzoru Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

  2. Poszerzenie możliwości udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości.

  3. Jawność i rzetelność sądowego postępowania dyscyplinarnego dla sędziów i prokuratorów zamiast politycznego inkwizycyjnego postępowania przed spec-sądami.

  4. Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jako warunek odpolitycznienia prokuratury.

  5. Ograniczenie funkcji śledczych zasadniczym elementem zapewnienia rzetelnego udziału prokuratora w wymiarze sprawiedliwości.

  Tegoroczna edycja kongresu, której gospodarzem jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku jest trzecią odsłoną tego wydarzenia i stanowi kontynuację dotychczasowych Kongresów, a w założeniu realizację wcześniej określonych postulatów.

  Relacja na żywo

  {{login_error}}

  Galeria

  II Kongres Prawnikow Polskich 01.06.2019r.

  I Kongres Prawnikow Polskich 20.05.2017r.

  Materiały z wydarzenia

  Projekty aktów prawnych przedstawione podczas III Kongresu Prawników Polskich przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

  Projekt Ustawy o Sądzie Najwyższym
  Projekt Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  Projekt Ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z 24.06.2023
  Społeczny projekt ustawy o Trybunale.Konstytucyjnym